FINALITAT DEL SERVEI

Finalitat del servei

1. Responsables

2. Finalitat principal

La creaciÓ d’un compte personal té la finalitat de generar un identificador u´nic de client per a l’adquisiciÓ de productes o serveis oferts a qualsevol web de les empreses del Grup El Corte Inglés (d’ara endavant, tots denominats conjuntament “Responsables del tractament”), agilitant-ne el tràmit, ja que no caldrà repetir o introduir les seves dades personals a cada web en formalitzar la comanda.
Els Responsables tractaran les seves dades per a la gestiÓ de la contractaciÓ de productes o serveis sol·licitats.

Els Responsables tractaran les seves dades per a la gestiÓ de la contractaciÓ de productes o serveis oferts per aquests, incloent-hi la venda a distància i la gestiÓ de trameses i devolucions; i també per canalitzar les sol·licituds d’informaciÓ, suggeriments i reclamacions de clients per a la seva gestiÓ i resoluciÓ.
Les seves dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el registre u´nic o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressiÓ o limitaciÓ del tractament.

3. Altres finalitats

Tramesa de comunicacions publicitàries o promocionals dels Responsables del tractament relativa als seus productes i serveis (venda al detall, viatges, assegurances, etc.), per tots els canals disponibles (inclosos mitjans electrònics); de caràcter general o adaptats a les seves característiques personals d’acord amb els seus interessos, elaborant un perfil comercial partint de la informació facilitada i amb tractaments automatitzats, perdurant la seva autorització fins que no sigui revocat el consentiment. Així mateix, aquesta informació es podrà utilitzar per fer estudis de mercat i prospecció comercial, informes d’hàbits de consum, dades estadístiques i tendències del mercat, incloses enquestes per millorar els nostres serveis.

4. Legitimació

La legitimaciÓ per al tractament de les seves dades per a la creaciÓ d’un compte personal és l’execuciÓ del contracte del registre del compte digital, de manera que vostè accepta els termes i les condicions que figuren al web i així poder utilitzar els serveis oferts.
La tramesa de les comunicacions publicitàries o promocionals de productes i serveis, així com l’elaboraciÓ de perfils comercials, està basada en el consentiment que se li sol·licita a través de la marcaciÓ de les caselles corresponents, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execuciÓ del contracte del compte personal del web.

5. Destinataris

En alguns casos, cal que comuniquem o cedim la informaciÓ que ens ha proporcionat a terceres parts per poder-li prestar el servei que ha sol·licitat, per exemple, a empreses de logística, transport i lliurament, instal·ladors i/o muntadors, a companyies aèries i hoteleres, etc.

Hi ha empreses que ens presten un altre tipus de serveis, com ara tecnologia de la informaciÓ. Normalment, aquestes empreses tecnològiques emmagatzemen i tracten la informaciÓ dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), de manera que ens assegurem que estiguin subjectes a la normativa de protecciÓ de dades en l’àmbit d’aplicaciÓ del dret espanyol i de la UniÓ Europea.
En alguns casos, es contracten serveis en mode informàtica en núvol del territori de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), i es fan transferències internacionals de dades. En aquests casos, s’adopten les garanties adequades per protegir la seva informaciÓ, respecte de les quals pot obtenir informaciÓ addicional adreçant-se per escrit i adjuntant la còpia d’un document acreditatiu (DNI o passaport) a El Corte Inglés, a l’adreça C/ Hermosilla, 112 – 28009 Madrid, ref. DPO-TRANSFER.

Així mateix, la seva informaciÓ personal estarà a disposiciÓ de les administracions pu´bliques, jutges i tribunals, per a l’atenciÓ de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades de caràcter personal.

6.Drets

Accés, rectificaciÓ, supressiÓ i oposiciÓ al tractament, així com altres drets.

Les persones interessades tenen dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, i també a sol·licitar la rectificaciÓ de les dades inexactes o, si escau, a sol·licitar-ne la supressiÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitaciÓ del tractament de les seves dades, i en aquest cas u´nicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situaciÓ particular, els interessats es podran oposar al tractament de les seves dades, i en aquest cas la seva informaciÓ personal es deixarà de tractar per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposiciÓ. Quan sigui tècnicament possible, l’interessat podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament.
Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislaciÓ vigent, els interessats es poden adreçar per correu postal, adjuntant la còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI o passaport), a El Corte Inglés o a cadascun dels responsables, a l’adreça: C/ Hermosilla, 112 - 28009 Madrid (ref. LOPD).
La persona interessada pot presentar una reclamaciÓ a l’Agència Espanyola de ProtecciÓ de Dades, especialment quan no estigui satisfeta amb l’exercici dels seus drets. Per obtenir-ne més informació, consulti el web www.agpd.es.

El Corte Inglés. Tots els drets reservats.